Vefsnakonferansen 2019

Arrangementsinformasjon

FRA 0 TIL 100! - Vefsna og dens muligheter!

Vefsnaregionen vil i de kommende årene stå overfor en rekke spennende muligheter! 

Å løfte en hel region opp på det nivået den fortjener, krever høy grad av samhandling og kompetanse. Vi har hentet inn foredragsholdere fra politikken, forvaltningen, turistnæringen, grunneiere, rettighetshavere og frivillige organisasjoner for å belyse mulighetene i vassdraget.

vefsna
laks
lakselv
vefsnakonferansen
mosjøen
konferanse
foredrag
fruhaugans
fruhauganshotel
helgeland
helgelandskysten

Restriksjoner

Fremvisning av kjøpt billett ved registrering på Fru Haugans Hotel.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke, med mindre arrangementet skulle bli avlyst.